Vaše soukromí

  1. Registrovaný  prohlašuje, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí, aby jeho osobní údaje (uvedené při registraci), byly zpracovány pořadatelem, a to pro účely zajištění organizace kursu/semináře a dále pro sdělování informací souvisejících s kursem/seminářem. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen dobrovolně ode dne podpisu této smlouvy a účastník je oprávněn jej kdykoliv odvolat.
  2. V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. registrovaný souhlasí s využitím výše uvedeného elektronického kontaktu pořadatelem, k zaslání obchodních sdělení a informací souvisejících s akcemi a semináři, poskytovanými pořadatelem. Souhlas s využitím výše uvedeného elektronického kontaktu (email) je udělen od podpisu této smlouvy až do jeho odvolání.